Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00

08/05/2021

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: