Chấp thuận hướng tuyến công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên

08/05/2021

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: