chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên

08/05/2021

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: