chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô)

08/05/2021

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: