chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ ĐT.303 đến ĐH.32 (đường Hương Canh - Tân Phong), xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ ĐT.303 đến ĐH.32 (đường Hương Canh - Tân Phong), xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên

08/05/2021

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ ĐT.303 đến ĐH.32 (đường Hương Canh - Tân Phong), xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: