chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường trục Bắc-Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường vành đai 4 đi đê tả Hồng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường trục Bắc-Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường vành đai 4 đi đê tả Hồng

08/05/2021

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường trục Bắc-Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường vành đai 4 đi đê tả Hồng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: