chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến trung áp thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ, tại huyện Sông Lô - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến trung áp thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ, tại huyện Sông Lô

08/05/2021

chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến trung áp thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ, tại huyện Sông Lô

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: