Châp thuận hướng tuyến điều chỉnh đường dây 220kV Việt Trì - Bá Thiện (lần 2) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Châp thuận hướng tuyến điều chỉnh đường dây 220kV Việt Trì - Bá Thiện (lần 2)

08/05/2021

Châp thuận hướng tuyến điều chỉnh đường dây 220kV Việt Trì - Bá Thiện (lần 2)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: