chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ ĐT.310B kết nối đường Minh Quang - Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ ĐT.310B kết nối đường Minh Quang - Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên

11/05/2021

chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường từ ĐT.310B kết nối đường Minh Quang - Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: