Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3 (28/02/2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020 (24/02/2020)

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020

Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết TTHC của Sở Xây dựng (04/10/2019)

Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết TTHC của Sở Xây dựng

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019 (07/08/2019)

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/04/2019)

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng (04/04/2019)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức (22/03/2019)

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức
Các tin đã đưa ngày: