Kinh tế xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý II-2021 (03/08/2021)

Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý II-2021

Thông báo giá Vật liệu xây dựng Quý II-2021 (12/07/2021)

Thông báo giá Vật liệu xây dựng Quý II-2021

Xác định chỉ số giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý I-2021 (18/06/2021)

Xác định chỉ số giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý I-2021

Công bố giá vật liệu thép và cột đèn chiếu sáng tháng 5-2021 (20/05/2021)

Công bố giá vật liệu thép và cột đèn chiếu sáng tháng 5-2021

Công bố Giá VLXD Quý I-2021 (12/04/2021)

Công bố Giá VLXD Quý I-2021

Chỉ số giá xây dựng công trình quý 4/2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh (23/02/2021)

Chỉ số giá xây dựng công trình quý 4/2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 8) (31/01/2021)

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 8)

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 7) (31/01/2021)

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 7)

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 6) (31/01/2021)

Đơn giá xây dựng Vĩnh Phúc - Phần xây dựng (phần 6)
Các tin đã đưa ngày: