Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/11/2018

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: