Ngày 02/12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc 03 công trình: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Thư viện tổng hợp tỉnh v Trung tâm triển lãm, giới thiệu thành tự kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 02/12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc 03 công trình: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Thư viện tổng hợp tỉnh v Trung tâm triển lãm, giới thiệu thành tự kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

15/12/2020

Các công trình trên là các công trình có tính chất tiêu biểu tạo ra điểm nhấn về kiến trúc cho đô thị Vĩnh Phúc; hình ảnh các công trình kiến trúc có dấu ấn đặc trưng mang tính biểu tượng về văn hóa, du lịch, tạo lên phong cách riêng của kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo của các tổ chức thiết kế chuyên nghiệp, nhằm mục tiêu lựa chọn được phương án kiến trúc có chất lượng tốt nhất, có tính thẩm mĩ cao, phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng công trình; đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình và các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định làm cơ sở thiết kế chi tiết và triển khai xây dựng.

 

Các tin đã đưa ngày: