Thông tin đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1 năm 2021) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông tin đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1 năm 2021)

11/03/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc đăng tải thông tin về đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lên phương tiện thông tin đại chúng; Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Phê duyệt danh mục các đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2021). Sở Xây dựng đăng tải thông tin như sau:

1. Nội dung kêu gọi tài trợ:

Tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án phát triển đô thị tại xã Trung Nguyên, xã Bình Định và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.

2. Tên đồ án Quy hoạch đề nghị tài trợ và thông tin liên quan:

Stt

Tên đồ án

Quy mô diện tích

Phạm vi ranh giới

1

QHCT tỷ lệ 1/500 dự án phát triển đô thị tại xã Trung Nguyên, xã Bình Định và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Khoảng 47ha

- Phía Đông giáp đường Vĩnh Yên – Yên Lạc và đất quy hoạch thương mại dịch vụ;

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch;

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch;

(Có trích lục vị trí gửi kèm theo)

3. Cơ sở pháp lý lập quy hoạch:

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Thủ tục đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch:

Các đơn vị có nhu cầu tài trợ sản phẩm gửi văn bản đề xuất về UBND tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét, xác nhận thông tin là đơn vị trợ sản phẩm, làm cơ sở triển khai các thủ tục lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực được kêu gọi.

5. Thời gian đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin kêu gọi tài trợ sản phẩm quy hoạch được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sơ đồ vị trí nghiên cứu lập quy hoạch

Các tin đã đưa ngày: