Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

22/03/2021

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

                                                         Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nhiệm vụ, quy chế và dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh sách hội đồng thi tuyển công trình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 20/3/2021, tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành họp hội đồng thi tuyển để chấm chọn các phương án dự thi. Ông Lê Quân - PGS.TS.KTS – Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến trúc- Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Sau khi xem xét, đánh giá, Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn được 03 phương án để trao giải:

  + Giải nhất: Cuộc thi không có giải nhất. Lý do: không có phương án nào đủ điều kiện đạt giải nhất theo quy chế hội đồng được phê duyệt (phải đạt từ 80 điểm trở lên và phải được ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng có mặt biểu quyết thông qua);

  + Giải nhì: Có 02 phương án đạt giải (phương án mã số LDH26, NDV68);

  + Giải ba: Có 01 phương án đạt giải (phương án mã số VAS03).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Ông Lê Quân - PGS.TS.KTS – Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến trúc- Chủ tịch Hội đồng điều hành hội nghị

Ông Nguyễn Đức Tài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Các thành viên Hội đồng chấm thi

Hội đồng chấm thi nghe Đơn vị dự thi báo cáo phương án tại hội nghị

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: