DANH MỤC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

DANH MỤC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

20/09/2013

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

 

Các vấn đề chung về thiết kế

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 3987:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công

 

TCVN 3988:1985

Hệ thống thiết kế tài liệu xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế

 

TCVN 3990:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

 

TCVN 4455:1987

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ

 

TCVN 4609:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà. Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

 

TCVN 4608:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

 

TCVN 4607:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình.

 

TCVN 4614:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các bộ phận cấu tạo của ngôi nhà. Kí hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng

 

TCVN 5571:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng.Khung tên

 

TCVN 5570:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng. Kí hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ

 

TCVN 5422:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu đường ống.

 

TCVN 5686:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng . Các kết cấu công trình xây dựng. Kí hiệu quy ước chung

 

TCVN 5671:1992

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thiết kế kiến trúc.

 

TCVN 5898:1995

Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.

 

TCVN 5897:1995

Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và bộ phận các công trình. Kí hiệu các phòng và các diện tích khác

 

TCVN 5896:1995

Bản vẽ xây dựng. Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ

 

TCVN 6003:1995

Bản vẽ xây dựng. Cách kí hiệu công trình và các bộ phận công trình.

 

TCXDVN 288:2004

Các công trình thể thao

 

TCXDVN 362:2005

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 335:2005

Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

 

 

 

CÁC TIÊU CHUẩN Về NHữNG VấN Đề CHUNG

 

Nguyên lý cơ bản và độ tin cậy của công trình

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 2484:1991

Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung

 

TCVN 2737:1995

Tải trọng và tác động

 

TCVN 2737:1995

Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

 

 

An toàn cháy nổ

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 4879:1989

Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

 

TCVN 5040:1990

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kĩ thuật

 

TCVN 5760:1993

Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

 

TCVN 2622:1995

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

 

TCVN 6161:1996

Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế

 

TCVN 6160:1996

Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế

 

TCVN 4878:1999

Phân loại cháy - Yêu cầu chung

 

 

 

 

CÁC DạNG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG

 

Nhà ở và công trình công cộng

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCXDVN 281:2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

 

TCXDVN 306:2004

Nhà ở và các công trình công cộng. Các thông số vi khí hậu trong phòng

 

TCVN 353:2004

Nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 323:2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 60:2004

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 357:2005

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

 

TCXDVN 373:2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

 

TCXDVN 361:2006

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 357:2006

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

 

TCXDVN 194:2006

Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

 

 

 

Hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 27:1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

 

TCVN 26:1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

 

TCXDVN 333:2005

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 175:2005

Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

 

 

Chống chịu tác động nguy hại của địa vật lý

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 46:1984

Chống sét cho các công trình xây dựng dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế - thi công

 

 

 

 

Khí hậu bên trong và chống tác động có hại bên ngoài

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 3994:1985

Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực

 

TCVN 3993:1985

Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

 

TCXDVN 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

 

TCXDVN 204:1998

Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

 

 

 

 

 

Công trình công nghiệp

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 3904:1984

Nhà của các xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học

 

TCVN 4611:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - ký hiệu cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

 

TCVN 4514:1988

Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng - tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 4604:1988

Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất - tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 319:2004

Lắp đặt hệ thống nối đất cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.

 

TCXDVN 315:2004

Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm để quây và kênh dẫn dòng thi

 

QCVN 03:2009/BXD

Qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa.

 

 

 

 

Công trình giao thông

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCN 18:1979

Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

 

TCVN 4117:1985

Đường sắt khổ 143,5mm - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 4054:1985

Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 4527:1988

Hầm đường sắt và hầm đường ôtô.Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCN 200:1989

Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu

 

TCVN 5729:1997

Đường ôtô cao tốc. Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCN 266 :2000

Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975

 

TCXDVN 104:2007

Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

 

 

 

Công trình thủy lợi

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 4118:1985

Hệ thống kênh tưới. Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 4116:1985

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép bêtông thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 4253:1986

Nền các công trình thuỷ công. Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCN 120:2002

Công trình thuỷ lợi - Xây và lát gạch - Yêu cầu kĩ thuật thi công và nghiệm thu

 

TCN 102:2002

Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi

 

 

 

Công trình nông nghiệp

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 3906:1984

Nhà nông nghiệp. Thông số hình học

 

TCVN 3996:1985

Kho giống lúa. Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 3995:1985

Kho phân khoáng khô. Tiêu chuẩn thiết kế

 

 

 

CÁC LOạI KếT CấU CÔNG TRÌNH

 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

 

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 3994:1985

Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực

 

TCVN 4612:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bêtông cốt thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

 

TCVN 5574:1991

Kết cấu bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 5572:1991

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Bản vẽ thi công

 

TCXDVN 198:1997

Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối.

 

TCN 59:2002

Công trình thuỷ lợi - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Yêu cầu kĩ thuật thi công và nghiệm thu

 

TCXDVN 307:2003

Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng ximăng trong bêtông đã đóng rắn

 

TCXDVN 313:2004

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kĩ thuật phòng chống nút dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

 

TCXDVN 356:2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt  thép  - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCXDVN 363:2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

 

TCXDVN 390:2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

 

 

 

Kết cấu kim loại

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 4613:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

 

TCVN 5575:1991

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

 

TCVN 5889:1995

Bản vẽ các kết cấu kim loại

 

TCXDVN 334:2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

 

Kết cấu gạch

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 5573:1991

Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

 

 

Kết cấu gỗ

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCVN 4610:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.

 

 

Nền, móng nhà và công trình

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

TCXDVN 40:1987

Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

 

TCXDVN 189:1996

Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế.

 

TCXDVN 206:1998

Cọc khoan nhồi. Yêu cầu về chất lượng thi công

 

TCXDVN 205:1998

Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: