Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình

01/11/2013

 

Tác giả: ThS. Đặng Tỉnh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 164.

 

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, tin học đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành khoa học và quản lý, nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Việc sử dụng công cụ máy tính với các phần mềm tính toán hiệu quả hoàn toàn thay thế việc tính toán kết cấu bằng thủ công.

Môn tin học ứng dụng trở thành môn học chính trong các chương trình đào tạo kỹ sư trong các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng.

Nội dung sách gồm 5 chương như sau:

- Chương 1: Phương pháp phần tử hữu hạn tính hệ thanh phẳng.

- Chương 2: Ngôn ngữ Pascal cơ bản được sử dụng để lập trình “Tính toán kết cấu công trình”.

- Chương 3: Excel cơ bản được sử dụng để lập trình “Tính toán kết cấu công trình”.

- Chương 4: Chương trình Etabs tính kết cấu khung.

- Chương 5: Chương trình Sap 2000 tính kết cấu khung.

Trong mỗi chương, ngoài phần lý thuyết cơ bản và thuật toán đơn giản, tác giả còn trình bày các ví dụ thực tế ứng dụng tin học để tính toán kết cấu công trình.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các kỹ sư thiết kế kết cấu công trình và sinh viên ngành Xây dựng trong việc nghiên cứu và học tập.


Thư viện Bộ Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: