Thanh tra xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phê bình Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc trong hoạt động tư vấn xây dựng (21/04/2020)

Phê bình Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc trong hoạt động tư vấn xây dựng

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2018 của Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (01/02/2018)

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2018 của Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Những điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính so với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. (08/12/2014)

Ngày 20/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; riêng đối với quy định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.
Các tin đã đưa ngày: