Cơ cấu tổ chức - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cơ cấu tổ chức

29/07/2016

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

 

1. Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế).
Điện thoại: 0211.3862584

Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Kim Anh

Điện thoại: 0211.3840160

Phó Chánh văn phòng : Kim Đình Hùng

2. Thanh tra

Điện thoại: 0211. 3720629

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Bá Toàn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Công Giang

3. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Điện thoại: 0211.3862361

Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng
Điện thoại: 0211.3842639

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Quang

4.Phòng Quản lý xây dựng
Điện thoại: 0211.3862384

Trưởng phòng : Bùi Hữu Đoan

Phó Trưởng phòng: Ninh Đức Hòa

Phó Trưởng phòng: Hoàng Vĩnh Phú

5. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Điện thoại: 0211.3846280

Trưởng phòng: Nguyễn Lê Điển Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Quang

6. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Điện thoại: 0211.3712278

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mai
Điện thoại: 0211.3712278

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Phòng

7. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
Điện thoại: 0211.3846256

 Trưởng phòng: Lê Đức Thế

Phó Trưởng phòng: Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng: Đào Tiến Phương

8. Chi cục Giám định xây dựng 

Điện thoại: 0211.3712922

Chi Cục trưởng: Nguyễn Công Minh

Điện thoại: 0211.3847563

Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Việt Hưng

9. Bộ phận 1 cửa

Điện thoại: 0211.3847880

10. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3861866

Giám đốc Ban: Đào Văn Tiến

Phó Giám đốc Ban: Nguyễn Thị Thúy Hằng

11. Viện Quy hoạch xây dựng

Điện thoại: 0211.3720217

Viện trưởng: Nguyễn Thanh Hà

Phó Viện trưởng: Chu Ngọc Thụ

 

 

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: