Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2021
(Từ ngày: 25/10/2021 - Đến ngày: 31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 25/10/2021
Thứ ba 26/10/2021
08h - PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang Nghe Sở Xây dựng B/C Kết quả kiểm tra thực hiện C.Tác QL trật tự XD trên địa bàn tỉnh; KH chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh; KH điều chỉnh QHCT TL1/500 khu nhà ở xã hội Phoenix Town tại thị trấn Bá Hiến huyện Bình XuyênPhòng họp số 5 UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Văn Ngọc; T.Tra XD; QHKT; HTKT;
14h - 17hPCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn Nghe Sở KH&ĐT B/C dự thảo KH Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025Phòng họp số 5 UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Thanh Hà; Phòng K.Tế VLXD
Thứ tư 27/10/2021
08h - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các PCT làm việc với các Sở, Ngành B/C thông qua các nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2021Phòng họp số 1 UBND tỉnhGĐ Nguyễn Đức Tài; VP chuẩn bị TL, dự cùng GĐ
13h30 - 17hNghe B/C và tham gia ý kiến về 02 đồ án QHPK TL1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, khu vực phía Đông bắc hồ Đại Lải tại xã Ngọc thanh, TP Phúc Yên; khu vực hồ Xạ Hương, hồ Bàn Long thuộc xã Minh Quang huyện Tam ĐảoHội Trường tầng 1 Sở Xây dựngLĐ Sở; Phòng QHKT; HTKT
Thứ năm 28/10/2021
Thứ sáu 29/10/2021
Thứ bảy 30/10/2021
Chủ nhật 31/10/2021