Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức BT - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức BT

20/09/2013

Ngày 27/12/2013, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2984/SXD-QLDA về đăng tải danh mục dự án BT.

 

 

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án và dự án khác (nếu có)

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

01

Đường song song với đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đoạn từ đường Kim Ngọc đến Bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Bắc đường sắt)

Góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan xung quanh Khu công viên quảng trường tỉnh và khu hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng chiều dài 3.100, trong đó là mới L=1.900m, mặt cắt ngang 24m

 

195

tỷ đồng

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

02

Đường giao thông đô thị kết hợp đê ngăn nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 1).

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực phía nam Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên theo quy hoạch;

- Tạo tuyến đường chính khu vực đô thị Nam Vĩnh Yên làm cơ sở triển khai các khu đô thị dọc theo tuyến đường. Đồng thời tạo thành tuyến đê ngăn nước Đầm Vạc nhằm từng bước hoàn thiện dự án điều hòa mực nước của Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, chống ngập úng cho đô thị Vĩnh Yên.

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn dự án: B=33m (2x8+5+2x6m). Diện tích chiếm đất khoảng 12,16ha

- GĐ1: B=19m

đường, tuy nen ngang, thoát nước, cầu, nắn chỉnh sông Phan... đồng bộ

GĐ1:

152 tỷ đồng

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

03

Cải tạo môi trường và bảo vệ cảnh quan sinh thái hồ Đầm Vạc (GĐ1)

Cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Vĩnh Yên đã được phê duyệt; Tạo không gian cảnh quan đẹp, môi trường tốt cho du lịch phát triển; Bảo vệ hồ, chống lấn chiếm lòng hồ.

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Toàn dự án: Nạo vét toàn bộ lòng hồ, kè đá hồ.

- GĐ1: Nạo vét 30ha hồ, cao độ nạo vét +1,5m

GĐ1:

90 tỷ đồng

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian đăng ký: 30 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Các tin đã đưa ngày: