THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

26/06/2018

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tổng diện tích sử dụng đất: 37,87 ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.505.900.685.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm linh năm tỷ chín trăm triệu sáu trăm tám lăm nghìn đồng).

- Mục tiêu của dự án: Tạo nên khu ở mới bao gồm các công trình hỗn hợp thương  mại - dịch vụ - văn phòng - khách sạn và biệt thự cao cấp được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa với môi trường, đáp ứng nhu vầu về thương mại, dịch vụ văn phòng, vui chơi giải trí, nhà ở cho CBCNV các khu công nghiệp Bình Xuyên và vùng phụ cận, phù hợp với Quy hoạch phân khu C3 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/10/2016.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018  đến 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: (0211).3862584.

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn./.).

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

8. Thời điểm mở thầu:    10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: