THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

26/06/2018

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tổng diện tích sử dụng đất: 12,563ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 508.738.432.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh tám tỷ bảy trăm ba tám triệu bốn trăm ba hai nghìn đồng).

- Mục tiêu của dự án: Đáp ứng nhu cầu đất ở và kinh doanh thương mại của người dân tại địa phương và các khu vực lân cận.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018  đến 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: (0211).3862584.

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn./.).

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

8. Thời điểm mở thầu:    10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: