THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

26/06/2018

1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tổng diện tích sử dụng đất: 11,339ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 623.267.693.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai ba tỷ, hai trăm sáu bảy triệu, sáu trăm chín ba nghìn đồng).

- Mục tiêu của dự án: Đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân tại địa phương và các khu vực lân cận.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018  đến 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

5. Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: (0211).3862584.

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn./.).

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

8. Thời điểm mở thầu:    10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: