Kê Hoạch đấu thầu - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kê Hoạch đấu thầu

12/09/2018

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 02, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: (02113) 862 584                         Fax : (02113) 862 640 

2. Tên dự án: Tư vấn lập Bổ sung Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 07/9/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

4. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

5. Tổng mức đầu tư: 371,0 triệu đồng

 

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập bổ sung Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

365,5

Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý

III/2018

Trọn gói

60 ngày

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: