thông tin các đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1 năm 2019) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

thông tin các đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1 năm 2019)

26/08/2019

                             

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Phê duyệt danh mục các đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2019).

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc đăng tải thông tin các đồ án kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lên phương tiện thông tin đại chúng.

1. Nội dung kêu gọi tài trợ:

Tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực phát triển đô thị thuộc các đô thị loại V.

2. Tên đồ án Quy hoạch đề nghị tài trợ và thông tin liên quan:

2.1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy mô diện tích: Khoảng 9,7ha;

- Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc giáp với ranh giới CCN Thổ Tang – Lũng Hòa;

+ Phía Nam giáp với Trường Mầm non, đất nông nghiệp và đất ở hiện hữu;

+ Phía Đông giáp với đất nông nghiệp và đất ở hiện hữu;

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch 27,0m.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch Khu đô thị mới tại Thổ Tang

2.2. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Quy mô diện tích: Khoảng 30,0ha.

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Đông Bắc giáp kênh thủy lợi và đường giao thông hiện hữu;

+ Phía Đông Nam giáp kênh thủy lợi;

+ Phía Tây Nam giáp ĐT.304;

+ Phía Tây Bắc giáp đất ở hiện hữu.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường

Các tin đã đưa ngày: