THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và đô thị thương mại Vĩnh Tường

09/02/2021

Các tin đã đưa ngày: