Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 2021

06/04/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: