Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp thông báo kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp thông báo kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

20/04/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: