Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, nhà thầu thi công thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại doanh nghiệp và công trường xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, nhà thầu thi công thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại doanh nghiệp và công trường xây dựng

10/05/2021

Các tin đã đưa ngày: