Lấy ý kiến Dự thảo quyết định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

17/06/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: