Xin ý kiến các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quyết định đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Xin ý kiến các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quyết định đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh

01/07/2021

Xin ý kiến các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quyết định đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh

Các tin đã đưa ngày: