Thay đổi địa điểm thi vòng 2 viên chức Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thay đổi địa điểm thi vòng 2 viên chức Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

12/07/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: