Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (26/05/2020)

Vĩnh Phúc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc (26/05/2020)

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc

Hết tháng 4/2020, Vĩnh Phúc giải quyết xong gần 95% đất dịch vụ cho dân (26/05/2020)

Hết tháng 4/2020, Vĩnh Phúc giải quyết xong gần 95% đất dịch vụ cho dân

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục thảo luận về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết (26/05/2020)

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục thảo luận về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết

Hướng dẫn mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (18/05/2020)

Hướng dẫn mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động (18/05/2020)

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

Chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” (18/05/2020)

Chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác”

Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/05/2020)

Đảng bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng (15/05/2020)

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng
Các tin đã đưa ngày: