Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại

15/10/2020

Phát biểu tham luận tại Đại hội của đồng chí Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!  

Kính thưa Đại hội!

Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với Báo cáo chính trị của Đại hội. Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, tôi xin tham luận chủ đề: “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại”

Kết cấu hạ tầng phát triển là điều kiện tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển đô thị. Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và sự hình thành, phát triển đô thị Vĩnh Phúc; căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 16/7/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Đây là những cơ sở hết sức quan trọng để toàn tỉnh tập trung ý chí, nguồn lực cho phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Căn cứ vào Nghị quyết, chương trình, quy hoạch và kế hoạch được duyệt thời gian vừa qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các nguồn lực để triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, kết quả đạt được như sau:

Về giao thông: các đường giao thông đối ngoại liên kết Vĩnh Phúc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh (như QL.2, QL.2B, QL.2C, Vành đai 5 vùng Thủ đô) đã được đầu tư; các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai 1, 2, 3 đô thị Vĩnh Phúc, các tuyến đường liên khu vực, đường chính cấp đô thị đã và đang được đầu tư, dần hình thành khung giao thông theo quy hoạch được duyệt.

Về hạ tầng cấp nước:  Hệ thống cấp nước đô thị hiện nay đã đáp ứng cơ bản nhu cầu nước sinh hoạt của dân cư đô thị và sản xuất; công suất cấp nước đạt 115.000 m3/ngđ, tỷ lệ dân số đô thị (tại các đô thị loại IV trở lên) được cấp nước sạch từ hệ thống đạt khoảng 90%.

Về hạ tầng thoát nước: Đã và đang đầu tư một số tuyến thoát nước chính chống úng ngập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên; bên cạnh đó đang triển khai dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vay vốn WB, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại các đô thị.

Về thu gom và xử lý nước thải: Đã đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải phía Đông Nam thành phố Vĩnh Yên; tại các Khu công nghiệp, 100% các khu công nghiệp đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý thoát nước thải riêng.

Về thu gom và xử lý rác thải: Đã xây dựng được 01 nhà máy đốt rác, công suất 75 tấn/ngày tại huyện Tam Dương và 01 cơ sở xử lý rác thải công suất 20 tấn/ngày tại huyện Bình Xuyên theo hình thức xã hội hóa, đồng thời đã đầu tư được 35 lò đốt rác thải quy mô nhỏ cho các xã, thị trấn bằng ngân sách tỉnh. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị đạt trên 90%, tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các dự án xử lý rác thải quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa.

Về Hạ tầng cấp điện: Ngành điện và các nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng các công trình cấp điện đã đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Về hạ tầng viễn thông: Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã luôn bám sát thị trường để kịp thời nâng cấp, cải tạo và mở rộng hạ tầng viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng.

Về hạ tầng xã hội khác: Đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng môt số công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị như: Khu công viên quảng trường tỉnh; Nhà hát tỉnh; Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Chợ Vĩnh Yên; Nhà điều trị nội trú - Bệnh viện khoa tỉnh Vĩnh Phúc; Nhà kỹ thuật nghiệp vụ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc; Khu đào tạo vận động viên.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc đầu tư xây dựng Hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Tỷ lệ giao thông tĩnh tại các đô thị còn thấp; tại thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên đã xuất hiện tình trạng kẹt xe tại các nút giao thông vào giờ cao điểm, báo hiệu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Đầu tư kết cấu hạ tầng còn thiếu tính đồng bộ: việc chỉnh trang đô thị mới chỉ tập trung vào các công trình trên bề mặt mà chưa đầu tư đồng bộ các công trình ngầm, nên hệ thống đường dây như cáp điện, cáp viễn thông, truyền hình, internet đi nổi gây mất mỹ quan đô thị.

- Vẫn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên khi có mưa lớn kéo dài; Hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh.

- Trên địa bàn tỉnh hiện chưa đầu tư được nghĩa trang tập trung và nhà máy sử lý rác tập trung, chưa có nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng; Phần lớn lượng rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và chôn lấp thông thường, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Tại các đô thị của tỉnh còn thiếu các công trình mang tính hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị như: Trung tâm thương mại; rạp chiếu phim; công viên vui chơi giải trí; khu liên hợp thể thao cấp tỉnh,...

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại:

1. Nhóm giải pháp phi công trình:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XVI; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HDND tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch phân khu,  quy hoạch chi tiết và rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tạo tiền đề đầu tư kết cấu hạ tầng. Tổ chức thi tuyển kiến trúc để có công trình đẹp, độc đáo, hiện đại góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị (Đài truyền hình, thư viện, khu liên hợp thể thao, cầu vượt đô thị, cung triển lãm thành tựu KT-XH,..).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án phát triển nhà ở và đô thị.

- Tăng cường thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó lấy huy động vốn từ ngân sách nhà nước làm nền tảng nhưng đồng thời coi trọng huy động các nguồn khác (ODA, DDI, FDI,..).

- Xây dựng đề án chỉnh trang đô thị với các giải pháp đồng bộ về thể chế chính sách, nguồn lực về con người và tài chính; giáo dục ý thức về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo nên không gian sống đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên nền tảng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS), hình thành đề án đô thị thông minh bền vững dựa trên cơ sở áp dụng thành tựu cách mạng khoa học 4.0.

2. Nhóm giải pháp công trình:

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng đang triển khai như: các dự án trên đường Vành đai 2, 3, 4 nhằm khép kín các tuyến đường vành đai; các dự án trên đường song song với đường sắt, đường trục Bắc – Nam, đường trục Đông - Tây nhằm hình hành tuyến đường chính đô thị; các dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc nhằm giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, dự án thành phố xanh Vĩnh Yên nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị.

- Triển khai đầu tư các dự án hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc gồm: hệ thống giao thông theo quy hoạch được duyệt nhằm tăng tỷ lệ đất giao thông đô thị; các bãi đỗ xe tĩnh, các cầu vượt tại các nút giao thông lớn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe; nâng cấp QL.2 đoạn Phúc Yên – Vĩnh Yên và đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, cầu qua sông Hồng trên trục đường Bắc – Nam, đường Vành đai 5 nhằm tăng cường kết nối giao thông với các tỉnh xung quanh; các dự án về thu gom, xử lý nước thải, rác thải và vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Song song với việc triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, triển khai ĐTXD các công trình kiến trúc có quy mô lớn, hiện đại tạo điểm nhấn và diện mạo mới cho đô thị.

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi rất vinh dự được trình bày tham luận tại Đại hội, Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe, kính chúc Đại hội thành công!

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: