Bộ Tư pháp: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ Tư pháp: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

16/10/2020

Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định 1323 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1995 của Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.


Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020); quán triệt triển khai Quyết định số 1323 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: