Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10

28/10/2020

Sáng 28/10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị.

Dự phiên họp có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Trước khi tiến hành các nội dung phiên họp thường kỳ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Tổng số tiền quyên góp tại hội nghị là 49,6 triệu đồng, sẽ được chuyển cho Mặt trận tổ quốc tỉnh phân bổ nguồn cứu trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu chỉ đạo 

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, sau khi giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá, rà soát, đã thống nhất dự thảo Nghị quyết có 6 chính sách với tổng kinh phí 368 tỷ đồng; 17 chính sách còn lại, UBND tiếp tục cho rà soát những nội dung, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ xem xét thông qua với nguyên tắc không thấp hơn chính sách hỗ trợ giai đoạn trước. Đồng chí giao Sở Tài chính tiếp tục xem xét bố trí, phân kỳ kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho phù hợp.

Đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu cần có cơ chế cụ thể, thiết thực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào chương trình nước sạch, hướng đến 100% người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng nước sạch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Nghị quyết để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm. 

Thống nhất các nội dung liên quan về dự thảo quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị nội dung thẩm định hồ sơ đấu giá đất thì không phải đưa ý kiến của Sở Tài Nguyên và Môi trường vào quy định để từng bước cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan cấp huyện khi được phân quyền.

Nhất trí với báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn chỉnh tên gọi của Đề án cho phù hợp thực tế để có cơ sở để thông qua. Về nội dung đề án, cần rà soát thêm dựa trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và bám sát định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về dự thảo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc cắt giảm chỉ tiêu của các địa phương chưa đủ 10% so với biên chế năm 2015 theo quy định. Đồng chí Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục tiếp tục đề xuất với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục tháo gỡ khó khăn về biên chế để đáp ứng định mức giáo viên, biên chế theo giường bệnh phù hợp với thực tế của tỉnh; một số sở ngành, đơn vị chưa đủ chỉ tiêu sớm đề xuất để tỉnh tổ chức thi tuyển công chức nhằm đáp ứng nhu cầu, thực hiện hiệu quả công việc của đơn vị.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; kết quả giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai...

Liên quan đến công tác phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì lưu ý tình hình thiên tai có diễn biến phức tạp ở miền Trung. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, thực hiện quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, tuy nhiên, khi thực hiện các hoạt động ủng hộ các tổ chức, đơn vị nên thông qua một đầu mối là Mặt trận tổ quốc để việc phân bổ nguồn cứu trợ được phù hợp, tránh sự mất cân bằng giữa các nơi đến cứu trợ.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: