Tam Dương gỡ nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tam Dương gỡ nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

29/10/2020

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, liên quan trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để hoàn thành cam kết với Tỉnh ủy là đến hết năm 2020, Tam Dương hoàn thành giải phóng mặt bằng 35 dự án với diện tích 60 ha, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt giải quyết các nút thắt trong công tác này.

Thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp nên đạt được một số kết quả quan trọng. Nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã, liên thôn, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, các công trình dự án...khởi công xây dựng đúng tiến độ, hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần không nhỏ vào đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tuy nhiên, hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm trễ, kéo dài, có nhiều tồn tại, vướng mắc cần tập trung giải quyết.

Theo đồng chí Phan Thanh Điền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Hiện nay, hầu hết các công trình, dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng đều có những khó khăn vướng mắc với nhiều nguyên nhân như: vướng mắc về nguồn gốc đất đai, về giá đất, đơn giá tài sản, kiến trúc, cây cối để tính bồi thường; về nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hay công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn chưa nhịp nhàng… Trên cơ sở những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, chậm trễ của các dự án, công trình, Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai giải quyết dứt điểm các nút thắt trong công tác này, nhất là công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông quan trọng và các dự án lớn về phát triển du lịch, dịch vụ. 

BTV Huyện ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không được coi nhẹ, chủ quan. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên gây khó dễ, chống đối, tuyên truyền sai lệch đường lối chính sách về giải phóng mặt bằng và chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể hóa Chỉ thị của BTV Huyện ủy, UBND huyện đã sớm thành lập Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý, kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm chậm tiến độ khi thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự chủ động tham mưu giải quyết vướng mắc về nguồn gốc đất đai, bởi hầu hết các dự án đều có vướng mắc về hồ sơ, không rõ ràng loại đất, quỹ đất. Đây là khâu khó nhất để lập phương án bồi thường, tiến hành giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở báo cáo, xác nhận của UBND cấp xã, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ động phối hợp với các xã, thị trấn lập phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có đất nông nghiệp quỹ I, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Với các trường hợp hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ghi sai diện tích, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ động phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn nơi có đất thu hồi kiểm tra, lập biên bản thống nhất về nội dung sai sót thông tin địa chính để làm cơ sở tình toán phương án bồi thường, hỗ trợ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Với sự chủ động chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tam Dương sẽ sớm được tháo gỡ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: