Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ

02/11/2020

Sáng 2/11, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, các đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ.

Nội dung thảo luận tập trung vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch: đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì thảo luận ở tổ 12

Tại tổ 12 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Kiên Giang, Quảng Ngãi, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc điều hành thảo luận.

Cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước 2020, các đại biểu cho rằng mặc dù trải qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 nhưng với nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân đã bước đầu vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu

Ông Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng năm 2020, tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn so với những năm trước đây do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng so với các nước trên thế giới và các nước trong khu vực Đông Nam Á thì tốc độ tăng trưởng không hề thấp. Trong đó, Nông nghiệp tăng cao hơn năm 2019 và khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Xuất khẩu năm nay tuy thấp hơn mọi năm nhưng điều đáng mừng là xuất khẩu của ngành Nông nghiệp và xuấ khẩu nội bộ tăng so với các năm trước. Tỷ lệ các xã đạt chauanr nông thôn mới vượt chỉ tiêu rất lớn.

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, ông Tiến bày tỏ đồng tình như báo cáo của Chính phủ. Trong các chỉ tiêu cụ thể, xuất hiện một số chỉ tiêu mới  là tốc độ tăng năng suất lao động, các nhân tố tổng hợp (TFP)… Các chỉ tiêu này được đưa vào báo cáo nhưng không nói rõ lý do đưa chỉ tiêu mới thay cho các chỉ tiêu truyền thống, vấn đề này cần được làm rõ. Ông Tiến cũng bày tỏ băn khoăn khi số liệu về các chỉ tiêu này khá thấp. Đơn cử như tốc độ tăng năng suất lao động chỉ có 5% (năm nay và các năm trước tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn 5%; nếu năm 2021 vẫn để số liệu này thì chưa có tính thuyết phục. Các nhân tố tổng hợp cũng đưa ra 48%  trong khi cả nước đang tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện mục tiêu đổi mới công nghệ, vì vậy, chỉ tiêu này cần nghiên cứu thêm. Đại biểu Tiến cũng đề nghị đưa chỉ tiêu đánh giá về tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP vào báo cáo, làm cơ sở đánh giá khả năng quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ, cách điều hành quản lý, mức độ đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh…

Đại biểu Lê Thị Nguyệt phát biểu

Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu: “Kết quả giảm nghèo những năm qua tương đối cao, tuy nhiên, qua thực tế giám sát, chúng tôi thấy Chính phủ chưa đánh giá hết tình trạng tái nghèo, nhất là tái nghèo do thiên tai bão lũ hoặc do dịch bệnh Covid – 19, chúng tôi đề nghị trong báo cáo cần đánh giá thêm. Báo cáo cũng chưa đánh giá chưa hết các nguồn lực huy động từ các tổ chức xã hội, cá nhân và từ cộng đồng qua các đại dịch Covid – 19 và thiên tai bão lũ.” Đại biểu Nguyệt cũng đề nghị Chính phủ sớm tổng kết 6 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; nghiên cứu sâu về các đối tượng giảm nghèo để có chính sách thích hợp.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: