Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài

04/11/2020

Mặc dù đã bước sang quý IV của năm 2020 song kết quả giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn đạt thấp. Vì vậy, tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện những tháng cuối năm.

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc là một trong những dự án lớn của tỉnh đang sử dụng vốn vay nước ngoài. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới gần 3.300 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn 7 huyện, thành phố: Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên và Vĩnh Yên. Diện tích tự nhiên vùng dự án 710 km2; thời gian thực hiện hiệp định vay và hoàn thành dự án từ tháng 8/2016 - 8/2021.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc
chậm tiến độ là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Triển khai dự án này, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của dự án; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công; tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu. Tuy nhiên, đến nay, mới có gói thầu CW02 thuộc hợp phần 1 thực hiện nạo vét 3 sông trên địa bàn huyện Bình Xuyên và xây dựng điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt và bãi đổ bùn thải Đồng Mong, thị trấn Hương Canh đang thực hiện thi công với tiến độ đến hết tháng 9/2020 đạt hơn 70% khối lượng công việc. Hai gói thầu khác là xây dựng kênh hút Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức và nạo vét hồ điều hòa; nạo vét sông Phan và xây dựng điều tiết Vĩnh Sơn - Lạc Ý đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Gói thầu xây dựng 3 trạm bơm Kim Xá, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức đang trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế bản vẽ thi công. Việc chậm tiến độ thi công các gói thầu khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công của dự án từ đầu năm đến hết tháng 9 mới đạt gần 160 tỷ đồng.

Không chỉ Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, từ đầu năm đến nay, hầu hết các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh đều có tiến độ giải ngân chậm. Cụ thể, tính cả vốn chuyển nguồn từ năm 2019, trong năm 2020, tổng vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh là trên 600 tỷ đồng nhưng đến nay, mới giải ngân được trên 27%; nếu tính riêng nguồn vốn đầu tư công của năm 2020 đã giải ngân được gần 60%.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh, nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chậm là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, do diện tích vùng thực hiện dự án trải dài trên địa bàn nhiều huyện, thành phố; vướng mắc trong thủ tục, quy trình thẩm duyệt thiết kế và dự toán (các dự án ngoài tuân thủ theo quy định của Chính phủ Việt Nam còn phải bảo đảm các quy trình của nhà tài trợ) cùng ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay mới thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 50% diện tích.

Xác định nguồn vốn đầu tư công sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 5 năm tới, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều giải pháp để giải ngân nguồn vốn này trong những tháng cuối năm. Trong đó, yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020; tích cực, chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA theo quy định.

Mới đây, sau cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cũng đã khẳng định UBND tỉnh luôn lắng nghe, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân các chương trình, dự án ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài. Đồng chí giao Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương có dự án ODA sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan đến giải ngân nguồn vốn.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: