Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020

05/11/2020

Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho các bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy.

Trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các báo cáo viên sẽ tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, vận dụng tình hình thực tiễn để để rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: