Hội Nông dân tỉnh: Lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội Nông dân tỉnh: Lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

05/11/2020

Sáng 5/11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, lấy ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đã có gần 10 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo các văn kiện và từng nội dung lĩnh vực cụ thể. Hầu hết các đại biểu cho rằng bố cục của dự thảo các văn kiện được sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đánh giá cơ bản toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước sau 35 đổi mới và những hạn chế, khuyết điểm cũng như bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong dự thảo các văn kiện cần thay đổi, bổ sung một số cụm từ cho phù hợp, sát với thực tế và làm sáng nghĩa hơn. Đồng thời, đề nghị phần phương hướng công tác xây dựng Đảng nêu trong dự thảo Báo cáo cần ban hành nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nhất là có chính sách riêng đối với hợp tác xã nông nghiệp; đưa nội dung định hướng và giải pháp kinh tế tập thể hợp tác xã vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; quan tâm chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; đẩy mạnh các liên kết vùng, liên vùng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn nữa cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch gắn với thị trường. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, bình ổn giá cả, nguyên vật liệu phục vụ nông nghiệp, kết nối thị trường và không còn chịu cảnh “được mùa, rớt giá”, đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản...

Một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến đến việc tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chế tài quản lý chặt chẽ chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ sản xuất không tốt để giảm thiệt hại kinh tế, thời gian cho nông dân trước bão giá, ma trận chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp vào phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Hội Nông dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nguồn:'Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: