HĐND cấp xã từng bước khẳng định vai trò cơ quan dân cử - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

HĐND cấp xã từng bước khẳng định vai trò cơ quan dân cử

19/04/2021

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tăng cường tiếp xúc và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà còn đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân địa phương.

Liên Châu hôm nay mang dáng dấp của xã nông thôn mới nâng cao 

Trong không khí náo nức chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, những ngày ngày, niềm vui của người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc như được nhân đôi khi Liên Châu sắp trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Xác định xây dựng nông thôn mới không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ năm 2019, HĐND xã đã chủ động ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng cống rãnh thoát nước thải và đã được người dân đồng tình hưởng ứng. Vì vậy, khi được tỉnh chọn là 1 trong 2 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền xã đã nhanh chóng lựa chọn 2 thôn Nhật Chiêu 1, Nhật Tiến 2 để làm điểm. Đồng thời, tranh thủ tối đa cơ chế, chính sách hỗ trợ từ các nghị quyết đang thực thi của tỉnh, huyện để tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Chỉ tính trong 2 năm 2019-2020, xã đã đầu tư 14 dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn; xây mới 1 nhà lớp học 3 tầng với 12 phòng học của trường THCS, công trình phụ trợ của 2 trường tiểu học và THCS; cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học. Riêng nhân dân tự đóng góp nâng cấp 14 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài hơn 10 km. Đến nay, toàn xã có 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; gần 100% đường trục xã, thôn, liên thôn, ngõ xóm có hệ thống đèn chiếu sáng; 3/3 cấp trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất trồng trọt và thủy sản của xã đạt bình quân 145 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,98%.

Cùng với xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, HĐNĐ xã Liên Châu đã ban hành gần100 nghị quyết, kết luận sát với tình hình thực tế của địa phương. Khi các nghị quyết đi vào cuộc sống đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, thể hiện rõ trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND xã luôn đổi mới theo hướng bám sát cơ sở từng thôn, làng đến xã, lựa chọn được những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện những tồn tại, vướng mắc yêu cầu các đơn vị khắc phục và giải quyết kịp thời.

Về xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ rệt của xã nông thôn mới. Trước đây, Thái Hòa rất khó khăn, một trong những “rào cản” cho phát triển là kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông chưa đồng bộ. Qua những buổi tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được HĐND xã nắm bắt, đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết thỏa đáng. 

HĐND xã Thái Hòa đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về phát triển
chăn nuôi bò sữa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Đại diện lãnh đạo HĐND xã Thái Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã đã ban hành 96 nghị quyết, trong đó, có nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri được HĐND xã thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Hiện thu thập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,16%. Xã Thái Hòa đã sớm về đích nông thôn mới từ năm 2013 và đang tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao trên cơ sở lấy phát triển kinh tế của người dân làm nền tảng chính.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường đã ban hành 83 nghị quyết, trong đó, có 11 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự và 72 nghị quyết khác liên quan các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức 15 cuộc giám sát; thực hiện 23 lượt tiếp xúc trước và sau mỗi kỳ họp với gần 10.000 cử tri tham gia.

Theo Phó Chủ tịch HĐND xã Tuân Chính Lê Việt Hùng, nét nổi bật của HĐND xã trong nhiệm kỳ qua được thể hiện ngay từ công tác chuẩn bị nội dung đến việc tổ chức điều hành và thông qua nghị quyết tại mỗi kỳ họp. Cụ thể, trước kỳ họp, thường trực HĐND xã sẽ phối hợp với UBND, MTTQ xã đôn đốc các cơ quan, ban ngành rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, khẩn trương hoàn thành các báo cáo, dự thảo nghị quyết; tổng hợp, thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, văn bản gửi trước cho các đại biểu HĐND xã, các cơ quan chức năng để nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp. Trong kỳ họp, bên cạnh những nội dung theo luật định, chủ tọa đã chủ động lựa chọn, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nhất là đối với những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm; yêu cầu các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, phân tích, đóng góp ý kiến sát thực để mỗi nghị quyết HĐND xã ban hành đều có tính khả thi cao khi đi vào cuộc sống.

Song song với đó, HĐND xã luôn chú trọng giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; công tác thu chi và quản lý ngân sách… Ngoài ra, công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, đây cũng là dịp để đại biểu HĐND huyện thực hiện nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Do đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời kịp thời tại các kỳ họp hoặc trả lời cụ thể bằng văn bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ 3 địa phương kể trên, thực tế triển khai nhiệm vụ của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã cho thấy, dù hoạt động trong điều kiện khó khăn song ở những nơi HĐND cấp xã tích cực phát huy dân chủ, đổi mới phương pháp hoạt động, nêu cao vai trò của đại biểu HĐND sẽ đạt nhiều kết quả tích cực nhờ từng bước phát huy dân chủ, đổi mới phương pháp hoạt động. Nổi bật là chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên; hầu hết các nghị quyết HĐND cấp xã đã thông qua đều khẳng định tính đúng đắn, phù hợp và đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương. Cùng với đó, công tác giám sát của HĐND, các Ban HĐND cấp xã ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được kiến nghị khả thi, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân. Các cuộc gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc cử tri của HĐND cấp xã được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của cử tri, từ đó, kiến nghị, đề xuất các cấp, ngành liên quan có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Chắc chắn kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương có những bước phát triển đáng kể mà còn tạo tiền đề vững chắc để HĐND cấp xã vững tin bước vào thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, trọng trách cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: