Quyết tâm chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết tâm chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/06/2021

Sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội nghị được kết nối với điểm cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về ứng dụng chuyển đổi số để thay đổi mô hình tăng trưởng trong ngành Nông nghiệp, cảnh báo sớm cho người dân phòng tránh thiên tai, lũ lụt; ứng dụng chuyển đổi số cho các hợp tác xã trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp; cách tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử cho nông dân để kết nối cung - cầu, bảo vệ thương thương hiệu; thực hiện chuyển đổi số theo liên kết chuỗi các ngành hàng; cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn...

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin ngắn gọn về chương trình chuyển đổi số quốc gia và một số kết quả đạt được ban đầu. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số trong nông nghiêp nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. 

Để chuyển đối số thành công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị khung chuyển đổi số đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là xây dựng chương trình chuyển đổi số quản lý điều hành của ngành về tổ chức bộ máy, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành. Về cơ sở hạ tầng, mỗi người nông dân cần có 1 điện thoại thông minh; mỗi nông hộ có 1 đường cáp quang; phát triển dữ liệu mở nông nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển hệ thống logistic. Xây dựng nền tảng mở đào tạo kỹ năng số cho người nông dân; mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trong nông nghiệp. Xây dựng nền tảng số thông tin nông nghiệp quốc gia; truy xuất nguồn gốc; bản đồ số nông nghiệp; dữ liệu nông nghiệp; thương mại điện tử…

Phát biểu kết luận hội nghị, hai Bộ trưởng cam kết cùng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đối với khu vực nông thôn; tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh, đường truyền cáp quang internet và nâng cao đào tạo chuyển đổi số cho nông dân. Hai Bộ chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, cùng phối hợp thể hiện quyết tâm vượt qua vướng mắc, khó khăn triển khai tốt nhất chuyển đổi số đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm đem lại tiện ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: