Tiếp tục xây dựng xã hội học tập theo hướng giáo dục mở, linh hoạt và liên thông - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tiếp tục xây dựng xã hội học tập theo hướng giáo dục mở, linh hoạt và liên thông

21/06/2021

Sáng 18/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh  một số sở, ban, ngành.

Với việc đổi mới, ưu tiên các nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 8 năm qua, Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Mô hình xã hội học tập trên địa bàn hành chính cấp xã đã được định hình và đang trên đà phát triển. Các mô hình: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn, bản/tổ dân phố học tập…phát triển mạnh. Rất nhiều mô hình học nghề, học chuyên môn nghiệp vụ đã được các tổ chức chính trị xã hội sáng tạo nên thành mô hình học tập đa dạng, cơ động và linh hoạt. Nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học đã mở ra các khoá học, lớp học cho người lớn, nhất là khoá học trực tuyến để phát triển xã hội học tập suốt đời.

Đến nay, cả 4 mục tiêu của Đề án gồm: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ;  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho lao động; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn được thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97%; 100% tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 2; 93% cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 94% cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 86% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng. Hết năm 2020, cả nước có 66,97% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có trình độ THPT và tương đương. Số học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống thông qua các môn học tại các cơ sở giáo dục đạt 64%, cao hơn 14% so với mục tiêu Đề án đề ra.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập"
giai đoạn 2012-2020

Việt Nam đặt mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, giữa các cấp học, trình độ đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời. 85% các tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% tỉnh, thành hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo, 80% đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số và được bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. 80% trường đại học, cao đẳng tham gia xây dựng tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; 75% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập.

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Ưu tiên bố trí kinh phí cho các địa phương tiếp tục xây dựng xã hội học tập. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai xã hội học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác này; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thiết lập cơ chế kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ hằng năm về hiệu quả của Đề án này.

Trong dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc  triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: