Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

Chiều 18/6, Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.

Với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời có các kịch bản thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn tỉnh có 146 ủy ban bầu cử, 1.165 ban bầu cử và 1.103 tổ bầu cử; 6.261 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh, 488 ứng cử viên HĐND cấp huyện và 5.680 ứng viên HĐND cấp xã. Trong ngày bầu cử, 100% tổ bầu cử tổ chức khai mạc đúng giờ, bảo đảm trang trọng, theo luật định. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,41%và là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây. Thành phố Vĩnh Yên là đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cấp huyện, đạt 99,95%; có 858/1.103 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử.

Kết quả, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 301 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.337 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đặc biệt, Vĩnh Phúc không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những thành công của tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn từ cơ sở; các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; các phương án trước, trong và sau ngày bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh. Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhân dân; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, có được thành công này là do Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học và hiệu quả. Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đến các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri. Đặc biệt, cuộc bầu cử đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được chú trọng; công tác thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, qua đó, đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp các đơn vị thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị bầu cử đúng kế hoạch, đúng luật định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ủy ban bầu cử các cấp tập hợp, lưu trữ đầy đủ, khoa học các tài liệu về cuộc bầu cử để quản lý, phục vụ các công tác tiếp theo. Các đại biểu trúng cử cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị và lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, của nhân dân; đồng thời, xác định rõ công việc sẽ phải làm, bằng hành động cụ thể, quyết liệt, nói đi đôi với làm để thực hiện những điều đã hứa, giữ trọn niềm tin trong nhân dân, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân; hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng với quyết tâm và khí thế mới trước thành công của cuộc bầu cử, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Nhân dịp này, 48 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: