Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

02/07/2021

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Ngày 02/7/2021, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngKết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Hữu Đoan – Phó Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn, lãnh đạo 02 đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Hữu Đoan – Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Đoan - Phó Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã truyền đạt đến Hội nghị về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Đoan – Phó Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các Đảng viên. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các Đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng.

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: