Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng

19/07/2021

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA SỞ XÂY DỰNG

Mở đầu, Giám đốc Sở Nguyễn Đức Tài phát biểu ý kiến chỉ đạo chung toàn hội nghị:

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch covid -19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Cuối quý I, đầu quý II giá một số loại vật liệu tăng cao, trong đó giá thép xây dựng tăng đột biến 30%-40%. Giá VLXD tăng, dẫn tới tăng chi phí xây dựng, một số dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước chờ chủ trương để điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư ảnh hưởng đến việc thực hiện tiến độ đã đề ra.

Các quy hoạch vùng, QHPK, QHC đô thị, QH phân khu chức năng đã đến kỳ rà soát, điều chỉnh nhưng chưa được phê duyệt kịp thời dẫn đến hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đô thị và các công trình, dự án chậm được triển khai. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doah bất động sản và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành có nhiều điểm mới, để triển khai thực hiện còn nhiều vấn đề chưa cụ thể; pháp luật về đầu tư công nhiều trình tự phức tạp, thủ tục đầu tư xây dựng kéo dài, làm ảnh hưởng tiến độ chung giải ngân vốn đầu tư công.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành xây dựng đã sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của ngành ngay từ đầu năm, triển khai đồng bộ các giải pháp do vậy 6 tháng đầu năm Sở Xây dựng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí: Trần Quang Ngọc báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và hương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI năm 2021 của Sở

Các đồng chí công chức và người lao động phát biểu ý kiến và đề xuất các giải pháp nâng cao và khắc phục những tồn tại trong thực thi công vụ

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 trong bối cảnh đại dịch covid-2019, phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tuân thủ sự điều hành của lãnh đạo cấp trên nhằm hoàn thành nhiệm vụ, cần thực hiện các giải pháp sau:

(1) Trong chỉ đạo, điều hành, cần quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng chống dịch, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hoàn thành “nhiệm vụ kép”, phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, xây dựng nội dung ký cam kết giữa các phòng, ban, đơn vị với Giám đốc Sở trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo chuyển biến về thái độ, tinh thàn làm việc, gắn với trách nhiệm từng phòng, ban đơn vị, từng cá nhân trong thực thi công vụ. 

(3) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban và đơn vị trong sở trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu quả công việc được đánh giá ở các dịch vụ công trực tuyến và cấp độ giải quyết từng TTHC.

(4) Đẩy nhanh thời gian xây dựng các văn bản QPPL về xây dựng ở các lĩnh vực (cấp phép, thẩm định thiết kế, trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình) trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện, quản lý theo luật định.

(5) Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng trọng điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và quản lý nhà trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đối với các đồ án xây dựng, đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị; thực hiện rà soát đánh giá thực trạng công tác quy hoạch xây dựng.

(6) Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch từ việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, chỉ đạo sát sao, thường xuyên hơn đối với công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; đặc biệt đối với các công trình xây dựng trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, các khu chức năng dịch vụ, du lịch, đô thị và công nghiệp. 

Văn phòng Sở
 
 
Các tin đã đưa ngày: