Cựu chiến binh huyện Tam Dương chung tay xây dựng nông thôn mới - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cựu chiến binh huyện Tam Dương chung tay xây dựng nông thôn mới

17/08/2021

Hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương hiện có trên 6.800 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở hội. Thực hiện phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là hội viên và gia đình hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, đóng góp công sức, tiền của… .

Trong 5 năm 2016-2021, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Tam Dương đã hiến 20.266m2 đất, đóng góp 543 triệu đồng và 33.174 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã…. Ngoài ra, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện đã cùng với nhân dân trong huyện làm mới, sửa chữa, nâng cấp 45km đường giao thông nông thôn; 124.000m rãnh thoát nước ở khu dân cư; nạo vét, làm mới 29,53km kênh mương nội đồng; xây dựng 129 cầu cống và trồng hơn 53.000 cây xanh các loại.

Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo hội cựu chiến binh các xã, thị trấn thành lập các câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường khu dân cư. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 38 câu lạc bộ với 1.170 hội viên.

Những đóng góp thiết thực trong chương trình xây dựng nông thôn mới của cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Tam Dương đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tính đến tháng 6/2021, Tam Dương đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: