Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (22/07/2021)

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ T&T (GPXD số 35-2021) (16/07/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ T&T (GPXD số 35-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (GPXD số 34-2021) (13/07/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (GPXD số 34-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 Vĩnh Phúc (GPXD số 33-2021) (13/07/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 Vĩnh Phúc (GPXD số 33-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 32-2021) (08/07/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (GPXD số 32-2021)

Thông báo vv thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ (30/06/2021)

Thông báo vv thực hiện quy định pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần công nghiệp Hera (GPXD số 31-2021) (30/06/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần công nghiệp Hera (GPXD số 31-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (GPXD số 30-2021) (30/06/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (GPXD số 30-2021)

Thông báo tiếp tục thực hiện công tác sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân (30/06/2021)

Thông báo tiếp tục thực hiện công tác sát hạch phục vụ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân
Các tin đã đưa ngày: