Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP tập đoàn Lạc Việt (GPXD số 23-2021) (19/04/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP tập đoàn Lạc Việt (GPXD số 23-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP Tây Đức (GPXD số 21-2021) (16/04/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP Tây Đức (GPXD số 21-2021)

Cấp giấy phép cải tạo công trình cho Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Tân Việt Á (GPXD số 20) (16/04/2021)

Cấp giấy phép cải tạo công trình cho Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Tân Việt Á (GPXD số 20)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP thương mại thép Chung Hiếu (GPXD số 22-2021) (16/04/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP thương mại thép Chung Hiếu (GPXD số 22-2021)

Tuyên truyền tài liệu công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (05/04/2021)

Tuyên truyền tài liệu công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Cấp giấy phép xây dựng công trình Nhà để xe cho ký túc xá Vĩnh Phúc của Công ty Honda Việt Nam (05/04/2021)

Cấp giấy phép xây dựng công trình Nhà để xe cho ký túc xá Vĩnh Phúc của Công ty Honda Việt Nam

Cấp giấy phép xây dựng công trình Trung tâm thương mại thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và du lịch Thái Hoàng. (03/04/2021)

Cấp giấy phép xây dựng công trình Trung tâm thương mại thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và du lịch Thái Hoàng.

Cấp giấy phép xây dựng Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần FLC Travel. (30/03/2021)

Cấp giấy phép xây dựng Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần FLC Travel.

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về cấp giấy phép xây dựng (24/03/2021)

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về cấp giấy phép xây dựng
Các tin đã đưa ngày: