Tin hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Dịch vụ - thương mại Hợp Châu (GPXD số 47-2021) (15/09/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Dịch vụ - thương mại Hợp Châu (GPXD số 47-2021)

Tăng cường phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng công trình nhằm nâng cao tính chủ động cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng (07/09/2021)

Tăng cường phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng công trình nhằm nâng cao tính chủ động cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC cho Công ty cổ phần TMS Bất động sản (06/09/2021)

Cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 46/GPXD-ĐC cho Công ty cổ phần TMS Bất động sản

Hướng dẫn vv thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư (31/08/2021)

Hướng dẫn vv thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư

Cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Bình (GPXD số 45-2021) (27/08/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Bình (GPXD số 45-2021)

Cấp giấy phép điều chỉnh xây dựng công trình cho Công ty CP du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc (GPXD số 44-2021) (27/08/2021)

Cấp giấy phép điều chỉnh xây dựng công trình cho Công ty CP du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc (GPXD số 44-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải (GPXD số 43-2021) (27/08/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải (GPXD số 43-2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho UBND xã Hương Sơn (GPXD số 42-2021) (19/08/2021)

Cấp giấy phép xây dựng cho UBND xã Hương Sơn (GPXD số 42-2021)
Các tin đã đưa ngày: